Neka funkcija $f$ ima derivacije višeg reda na nekom intervalu $I$

Ako je $f''(x)>0$ za svaki $x$ iz $I$ onda je funkcija $f$

Ako je $f''(x)<0$ za svaki $x$ iz $I$ onda je funkcija $f$